معرفی شرکت توسعه ورزش مهستان

ما ایران زمین را سرزمین منابع و پتانسیلهای طبیعی میدانیم ، موهبت برخورداری از چهار اقلیم و فصل مجزا ، مجاورت دریا ، جنگل ، کوهستان و کویر فرصتی استثنایی برای ما بشمار میرود تا فعالیتهای ورزشی و تفریحی در طبیعت را به بهترین شکل ممکن در ایران پیگیری نماییم. شرکت توسعه ورزش مهستان بر پایه تجارب ، علاقه و باور موسسین آن به تاثیرات مثبت ورزشهای کوهستان بر جنبه های مختلف زندگی انسان پایه گذاری گردیده و آرمان اصلی این شرکت ایجاد بستری پایدار جهت فعالیت سودمند و مستمر در زمینه ورزشهای کوهستان و ورزشهای پایه میباشد. فعالیتهای مانند واردات ، تولید و عرضه محصولات مدرن و با کیفیت ، انتقال و رسوب دانش و تکنولوژی از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ، ارائه خدمات متنوع موردنیاز جامعه مخاطب ، تعامل و هم افزایی با سایر اصناف مرتبط ، راهکارهایی است که شرکت توسعه مهستان برای تامین اهداف بلند مدت خود اتخاذ نموده و بر این باوریم که تعهد و علاقه کلیه پرسنل شرکت به موضوع فعالیت آن ، راهنما و راهگشا خواهد بود. ما خود را مبتکردر ارائه ، “راهکار کوهستان” میدانیم و سعی داریم الگوی زندگی ای سالم ، بانشاط و پر تحرک را به مخاطبین خود معرفی نماییم.