شرکت توسعه ورزش مهستان

شرکت توسعه ورزش مهستان بر پایه تجارب ، علاقه و باور موسسین آن به تاثیرات مثبت ورزشهای کوهستان بر جنبه های مختلف زندگی انسان پایه گذاری گردیده و آرمان اصلی این شرکت ایجاد بستری پایدار جهت فعالیت سودمند و مستمر در زمینه ورزشهای کوهستان و ورزشهای پایه میباشد.

درباره مهستان

ما ایران زمین را سرزمین منابع و پتانسیلهای طبیعی میدانیم ، موهبت برخورداری از چهار اقلیم و فصل مجزا ، مجاورت دریا ، جنگل ، کوهستان و کویر فرصتی استثنایی برای ما بشمار میرود تا فعالیتهای ورزشی و تفریحی در طبیعت را به بهترین شکل ممکن در ایران پیگیری نماییم. شرکت توسعه ورزش مهستان بر پایه تجارب ، علاقه و باور موسسین آن به تاثیرات مثبت ورزشهای کوهستان بر جنبه های مختلف زندگی انسان پایه گذاری گردیده و آرمان اصلی این شرکت ایجاد بستری پایدار جهت فعالیت سودمند و مستمر در زمینه ورزشهای کوهستان و ورزشهای پایه میباشد…

تجربه و برندها

 مارک های تجاری خاص ما همه روی تم کوه تمرکز دارند. هر محصولی که توسط این مارک ها ارائه می شود برای تجربه کوهستان طراحی و ساخته شده است.

جهت دریافت مشاوره و یا هرگونه سوال تماس بگیرید