باشگاه توسعه ورزش مهستان پایگاهی است جهت ایجاد زیرساختهای موردنیاز علاقمندان به ورزشهای کوهستان و دو میدانی ، در این باشگاه خدمات متنوعی تدوین و ارائه میگردد تا از این طریق ورود و دنبال کردن رشته های ورزشی تعریف شده در باشگاه تسهیل گردد. در باشگاه با ایجاد یک نظام عضویت ، بستری برای تامین و به اشتراک گذاری امکانات موردنیاز مخاطبین فراهم شده است.

رشته ها و فعالیتهای قابل پیگیری در باشگاه توسعه ورزش مهستان:

دو میدانی ، آمادگی جسمانی ، کوهنوردی ، سنگنوردی ، یخنوردی ، دوچرخه سواری کوهستان ، اسکی آلپاین ، اسنوبرد ، اسکی تورینگ ، اسکی فری راید ، کمپینگ و گردشگری در طبیعت

خدمات و زیرساختهای ایجاد شده در باشگاه:

سیستم عضویت با مزایای صنفی متنوع مانند تخفیف دائم از فروشگاه محصولات ، تخفیف از خدمات و …
برگزاری دوره های تخصصی آموزشی در رشته های تحت پوشش باشگاه
اجرای برنامه های ورزشی و تفریحی بر اساس تقویم باشگاه
تشکیل تیمهای ورزشی در رشته های تحت پوشش جهت شرکت در مسابقات
ایجاد بانک تجهیزات تخصصی جهت اجاره به اعضا و بهره برداری در دوره های آموزشی
راه اندازی LUNGE در اماکن ورزشی مهم مانند پیست اسکی دربندسر و…
تعامل با برخی اقامتگاهها و مراکز خدمات گردشگری با کیفیت و اصیل جهت ارائه تخفیفات به اعضاء
تعامل با برخی از مراکز فرهنگی جهت ارائه تخفیفات به اعضاء

ایجاد فرصتهای شغلی مرتبط با ورزشهای کوهستان:

ایجاد اتاق فکر و تعریف پروژه های موجه در زمینه ورزشهای کوهستان.
ایجاد حلقه ارتباطی سرمایه گذاران ، تامین کنندگان ، مجریان و افراد واجد شرایط جهت راهبری پروژه ها
ایجاد تشکل صنفی راهنمایان کوهستان و موضوعات مرتبط با آن
برگزاری کارگاههای و دوره های آموزشی جهت مهارتهای جنبی موردنیاز ورزشکاران ( عکاسی ، تدوین فیلم و…)